Individualni treninzi

Individualni treninzi Individualni treninzi su treninzi koji su prilagodjeni vašim trenutnim mogućnostima i tome šta su vaši ciljevi. Personalni  trener radi samo sa jednim vežbačem i usmeren je samo na njega, priprema program vežbanja koji stvara na osnovu njegovih mogućnosti i potreba. Individualni trening se odvija tako što trener aktivno…